იდეები

„ახალგაზრდების იდეა ფოთს“

თქვენ შეგიძლიათ ხმა მისცეთ მაქსიმუმ 3 იდეას

ფამფტრეკები

მოცეკვავე შადრევანი აღმაშენებლის ხიდზე

ბურჯი ეროვნებისა

N2 საჯარო სკოლის მინი-საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაცია

გულის ფორმის კონსტრუქცია ყვავილებით – ოსტამარის სკვერში

ნაბადაში სკვერის მოწყობა

ტურისტული საინფორმაციო სტენდების განთავსება

კონკურსში გამარჯვებული პროექტი/პროექტები გამოვლინდება მიღებული ქულების შესაბამისად, თანმიმდევრობით, რიგითობისა და პროგრამის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით. კონკურსის გამარჯებულის გამოვლენა მოხდება განსახორციელებელი პროექტის ღირებულებისა და მიღებული ხმების საფუძველზე შემუშავებული K კოეფიციენტის მიხედვით. K კოეფიციენტი ადგენს ხმების რაოდენობას პროექტის ღირებულების ყოველ 1000 ლარზე. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს ამ წესით დადგენილი პირობების შესაბამისად გამარჯვებული პროექტების განხორციელებას.